Maleruagassat

MALERUAGASSAT DANSKISUUJUPPUT

Betonimik sananeqaatit pillugit maleruagassat (Betonkonstruktioner)
                (Forskrift for betonkonstruktioner (1996)) Uani aaguk (3,0 MB) 

Illut kiammik annaasaannik naatsorsuinermi maleruagassat (Bygningers varmetab)
                
(Forskrifter for beregning af bygningers varmetab (1995)) Uani aaguk (0,2 MB)

                Illuni silaanarissarfiit: (Boligventilation) Information og baggrunden for bygningsreglementets krav til boligventilation
                Uani aaguk (0,4 MB)

Maleruagassat (Forskrifter)
                Maleruagassanut nalunaasuiffik Illuliornermi malittarisassat 1982-meersumut tunngatillugit suliaq (1982) 
                Uani aaguk (0,2 MB)

Qisummik sananeqaatit pillugit maleruagassat (Trækonstruktioner)
                
(Forskrifter for trækonstruktioner (1995)) Uani aaguk (0,5 MB) 

Sananeqaatit nammassinnaasassaat pillugit maleruagassat (Last på konstruktioner) 
  (Forskrifter for last på konstruktioner (1995)) Uani aaguk (0,5 MB)

                Illut qaliaasa apummit sunnerneqartarnerat (Snelast på tage): Eksempler på snelast på forskellige tagkonstruktioner 
  i Grønland. Uani aaguk (0,7 MB)

 Illut anorimit sunnerneqartarnerat (Vindlast på bygninger): Redegørelse om baggrunden for fastsættelse af 
 vindhastighed og hastighedstryk i ”Forskrifter for last på konstruktioner”. Uani aaguk (0,6 MB)

Sisammik sananeqaatit pillugit maleruagassat (Stålkonstruktioner) 
                
(Forskrifter for stålkonstruktioner (1995)) Uani aaguk (0,1 MB)

Teknikkikkut atortulersuutit oqorsarneqartarnerannut maleruagassat (Termisk isolering af tekniske installationer)
                
(Forskrifter for termisk isolering af tekniske installationer (1995)) Uani aaguk (0,2 MB)

Uuliatortunik kiassaateqarfinnut pillugit maleruagassaagallartut (Oliefyringsanlæg)
 (Foreløbige forskrifter for oliefyringsanlæg (1972)) Uani aaguk (0,9 MB)

MALERUAGASSAT TEKNIKKIMUT TUNNGASUT

Imerpalasut ikuallajasut (Brandfarlige væsker)
                
(Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker (1987)) Uani aaguk (2,1 MB)
                (Sikkerhedsinstruks. Udførelse af udbygnings- og reparationsarbejder på tankanlæg (1989)) Uani aaguk (1,5 MB)