Nutaarsiassat kingulliit

August 2014       Sanaartorneq pillugu ataatsimeersuarneq - "Sanaartoriaatsimut pitsaasumut aqqutissaq"
                               Paasisaqarnererusukkuit una tooruk

April 2014            Sapaatit akunnerata naanerani isumasioqatigiisitsineq - Nunani issittuni sanaartornermi
                               atortut nutaat sanaartoriaatsillu

                               Programmiugallartoq QALLUNAATUT

Marts 2014           Kalaallit Nunaanni sanaartornermi aqutsisarneq - Pikkorissarneq QALLUNAATUT
                               Tusagassiorfinnut nalunaarut (talerpiani takuneqarsinnaavoq)

Februar 2014      SBi 2013:34 Inissiani nutaani nipip ussissusianik misissuineq
                               Paasissutissiineq

Februar 2014      Radon - Tv-kkut paasissutissiineq 
                               Tusagassiutinut nalunaarut

Juni 2013             SBi 2013:13 Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqanngitsutut inuuneq 
                               Tusagassiutinut nalunaarut

Januar 2013        Radon illup iluani - atuagassiaaqqat 
                               Tusagassiutinut nalunaarut

November 2012 SBi-mit innersuussut 213 - Illup kiammik pisariaqartitaanik naatsorsuut 
                               Tusagassiutinut nalunaarut