Lovgivning

Velkommen

Radon

Lovgivning
          - Bekendtgørelser
          - Cirkulærer
          - Forskrifter
          - Arbejdstilsynet

Anvisninger

Publikationer

Emneoversigt

Om Byginfo

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet i Grønland

Arbejdstilsynet er myndigheden på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet medvirker til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information. Læs mere om Arbejdstilsynet.

Klik her (eksternt link) for at se regler, bekendtgørelser, vejledninger og forskrifter.